×
  • چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
پادکست خبری

پادکست خبری
دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٨

پادکست خبری

گزارش تصویری
آزمون آمادگی جسمانی رشته های فوریت پزشکی

آزمون آمادگی جسمانی رشته های فوریت پزشکی
سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨

آزمون آمادگی جسمانی رشته های فوریت پزشکی