×
  • یكشنبه ٤ فروردین ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
بازديد تیم بازرسی دانشگاه بطور روزانه از واحدهای تابعه در ايام نوروز

شنبه ٣ فروردین ١٣٩٨ ۱۷

بازديد تیم بازرسی دانشگاه بطور روزانه از واحدهای تابعه در ايام نوروز

تیم بازرسی دانشگاه در ايام نوروز بطور روزانه از واحدهای تابعه بازدید می کند.
صوت و فیلم
معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)
چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه ان...

گزارش تصویری
بازدید و دیدار نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران دانشگاه از بیمارستان  امام حسن (ع) بجنورد و مرکز عملیات اضطراری و مدیریت بحران دانشگاه در دومین روز از سال جدید

بازدید و دیدار نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران دانشگاه از...
جمعه ٢ فروردین ١٣٩٨

بازدید و دیدار نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشک...