×
  • پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

ریاست دانشگاه

3485

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد هاشمی  

مدرک تحصیلی :  متخصص عفونی و گرمسیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135

 
از مجموع 39 رأی

فاقد نظر