×
  • چهارشنبه ١٥ تیر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

ریاست دانشگاه

8842

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر سید جواد پور نقی  

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص گوارش و کبد 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135

 

 
از مجموع 92 رأی

فاقد نظر