×
  • شنبه ١٢ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

ریاست دانشگاه

11518

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر جواد شاهین فر  

مدرک تحصیلی :  متخصص بیهوشی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135

 

 

 

 
از مجموع 170 رأی

فاقد نظر