×
  • سه شنبه ٢٤ فروردین ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

ریاست دانشگاه

5444

ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد هاشمی  

مدرک تحصیلی :  متخصص عفونی و گرمسیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
------------------------------------------------------------------
شماره تماس : 31511135

 
از مجموع 53 رأی

فاقد نظر