مهندس محمود اسماعیلی


نام و نام خانوادگی: مهندس محمود اسماعیلی

سمت: مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه 

سابقه کاری: بیش از 16 سال 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندس عمران گرایش زلزله 
پل ارتباطی: 31511160-058
ایمیل: mahmoud.esmaeili@nkums.ac.ir

 

شرح وظایف:

*برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و اعتبارات

*برنامه ریزی و کنترل لازم به منظور نگهداری و حفظ منابع فیزیکی

*برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات

*پیگیری و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت احداث و یا تکمیل پروژه ها

*نظارت بر عملکرد مشاوران و ناظرین ذیربط

 

جستجو
معرفی سامانه CMMS (۳۰۸۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...