کمیته تحقیقات دانشجویی یعنی چه؟

درباره ما

Affiliation

پژوهشگر برجسته کشور

دسترسی های مفید

خدمات الکترونیک

Adobe Connect/ Skyroom

سامانه پژوهان

ارتباط با ما

کمیته تحقیقات دانشجویی
خیابان شهریار، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، کمیته تحقیقات دانشجویی. شماره تماس 32296769 داخلی 195
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : src.nkums@gmail.com
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز