درباره ما ...

233

براساس آیین نامه کشوری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با برگزاری کارگاه های آموزشی ، رسانه های تصویری و صوتی ، مطالب آموزشی و ... سعی در آشنایی هرچه بیشنر دانشجویان کشور با مطالب پژوهشی و در خور دانشجوی علوم پزشکی و وزارت علوم دارد.

اعضای مرکزی کمیته :

سرپرست خانم مهندس الهام رحمان زاده

دبیر خانم فائزه تربتیان مشهدی

  • هسته پژوهش

خانم عارفه مردکانلو

خانم نرگس اسدی

  • هسته آموزش

خانم شیوا احراری

خانم نفیسه وظیفه شناس

  • هسته روابط عمومی

خانم پریناز نیکدل

آقای نوید جامچی

  • هسته انفورماتیک

آقای امیرمحمد احسانی

آقای متین حدادیان

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر