-

www.nkums.ac.ir


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۴۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۲۳۵۲۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٣/١٩ - ۱۴۳۹ مورد

معرفی کارشناسان


                 

                                                                       

 

نام و نام خانوادگی : مجید علی آبادی

سمت: کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

مدرک تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی

ایمیل:    majid.aliabadi.azii@gmail.com  

تلفن تماس: 05831511340

سنوات کاری : 9 سال   
شرح وظایف:

1) همکاری در برگزاری کلیه ی برنامه های آموزش مداوم  (حضوری و وبینار ، مجازی) در حوزه جغرافیایی تمام شهرستانهای استان.

2) انجام امور مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای.

3) انجام کلیه امور محوله با تفویض مدیریت آموزش مداوم دانشگاه .

4) نظارت بر حسن اجرای کلیه امور داخلی اداره آموزش مداوم.

 5) نظارت بر دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه اداره آموزش مداوم و  پیگیری .

6) دبیر جلسات داخلی آموزش مداوم و ارائه گزارش به مدیر.

7) نظارت بر تدوین و به روز رسانی فرآیندهای آموزش مداوم.

8) انجام امورات اداری و پیگیری مکاتبات با وزارتخانه ، شورای آموزش مداوم دانشگاه و دیگر واحدهای دانشگاه.

9) انضباط کاری و مشارکت ، همکاری و همفکری در کلیه جلسات.

10)کنترل و نظارت بر نحوه اجراء برنامه ها از طریق حضور فعال در محل برگزاری برنامه ها و بررسی مستندات .

11) مکاتبات نیازسنجی و  ارائه تقویم نهایی برنامه سالانه آموزش مداوم به مدیر.

12)هماهنگی جهت اقامت و ایاب و ذهاب اساتید شرکت کننده در  برنامه ها.

13)پیگیری کمبودها و نیازهای آموزش مداوم.

14) صدور گواهی کمیته ماده 6 و گواهی نهایی پنج ساله آموزش مداوم جامعه پزشکی.

15) مستندسازی های لازم در حیطه وظایف جهت اعتباربخشی آموزش مداوم.

16) پاسخگویی به ارباب رجوع و مدیر آموزش مداوم .

 

 

  

 

    نام و نام خانوادگی : فاطمه راجی نیا

    سمت: کارشناس برنامه های وبینار 

     مدرک تحصیلات: فوق لیسانس

      رشته تحصیلی : پرستاری

       تلفن تماس : 058311337

       سنوات کاری16 سال

شرح وظایف:

1) برگزاری کلیه ی برنامه های وبینارآموزش مداوم  در حوزه جغرافیایی شهرستان بجنورد .

2) نیازسنجی آموزشی جهت برگزاری دوره های وبیناری آموزش مداوم و ارائه به کارشناس مسئول.

3) حضور فعال در برگزاری برنامه (ثبت نام مشمولین،حضوروغیاب، ،مدیریت زمان سخنرانان با هماهنگی دبیرعلمی برنامه )

4) انجام امور اداری در حیطه وظایف .

5) همکاری و همیاری در انجام امور مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه.

6) مستندسازی های لازم در حیطه وظایف جهت اعتباربخشی آموزش مداوم.

7) انضباط کاری و حضور در جلسات داخلی آموزش مداوم.

8) پاسخگویی به ارباب رجوع.

 

 

 

  نام و نام خانوادگی : مریم رحمانی

  سمت: کارشناس برنامه های حضوری

   مدرک تحصیلات:لیسانس علوم تجربی

    تلفن تماس : 05831511339

   سنوات کاری :  17 سال

1)برگزاری کلیه ی برنامه های حضوری آموزش مداوم در حوزه جغرافیایی شهرستان بجنورد .

2) نیازسنجی آموزشی جهت برگزاری دوره های حضوری آموزش مداوم و ارائه به کارشناس مسئول.

3) حضور فعال در  برگزاری برنامه (ثبت نام مشمولین، حضوروغیاب، مسائل فنی سالن، مدیریت زمان سخنرانان با هماهنگی دبیرعلمی برنامه ، کنترل پذیرایی و...)

4) انجام امور اداری در حیطه وظایف

5) همکاری و همیاری در انجام امور مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه.

6) مستندسازی های لازم در حیطه وظایف جهت اعتباربخشی آموزش مداوم.

7) انضباط کاری و حضور در جلسات داخلی آموزش مداوم

8) پاسخگویی به ارباب رجوع .

 

 

 

نام و نام خانوادگی : هادی بیانی

سمت: کارشناس برنامه های غیرحضوری

مدرک تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسي باليني

ایمیل:    hadi.bayanigazkuh@gmail.com

تلفن تماس: 05831511337

سنوات کاری : 17سال   
شرح وظایف:

1)نیازسنجی آموزشی جهت برگزاری دوره های غیرحضوری و ارائه به کارشناس مسئول.

2)برگزاری کلیه ی برنامه غیر حضوری آموزش مداوم در حوزه جغرافیایی استان خراسان شمالی).

3) ثبت و قرار دادن کلیه اطلاعات و مطالب آموزشی در وب سایت آموزش مداوم .

4) پیوسته به روز نگه داشتن اطلاعات آموزش مداوم در وب سایت آموزش مداوم دانشگاه و فضای مجازی آموزش مداوم

5) انجام امور اداری در حیطه وظایف.

6) انضباط کاری و حضور در جلسات داخلی آموزش مداوم.

7) انجام کلیه ی امور روابط عمومی آموزش مداوم ( اطلاع رسانی برنامه ها در سایت ها و گروه های فضای مجازی دانشگاه، بارگذاری اخبار و... سایت ها و گروه های فضای مجازی دانشگاه).

8) مستند سازی های لازم در حیطه وظایف جهت اعتباربخشی آموزش مداوم.

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...