گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۱۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۲۴۴۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٧ - ۳۲۴ مورد

کنترل عفونت


         

مژگان اکبری

سوپروایزر کنترل عفونت

تلفن تماس : 05832276001 تا 05832276005

شرح وظايف پست سازماني واحد (کنترل عفونت)

 • شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
 • بکارگيري نتايج پژوهش هاومطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستاني
 • همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کادر پرستاري دانشجويان و ساير کارکنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و کنترل عفونت با همکاري سوپروايزر آموزشي
 • شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشي که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود
 • تشکيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واکسيناسيون براي کارکنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت
 • ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناک و ارائه راهکاري مناسب به کميته کنترل عفونت بيمارستان
 • نيازسنجي آموزشي کارکنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثربخشي آموزشي
 • بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي کشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت ارائه گزارشات لازم به کميته مزبور
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي کنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير بر اساس استاندارهاي مراقبتي با همکاري کميته کنترل عفونت
 • نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط کميته کنترل عفونت در کليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به کميته مزبور
 • نظارت و کمک در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي کميته و امکانات موجود
 • همکاري با تيم کنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص.تحقيق کنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
 • شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی
واحد کنترل عفونت

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
فرم های دیالیز (۳۷۱۰ بازدید)
فرایند های دیالیز (۱۴۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...