يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

« به مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی خوش آمدید »

معاونت اجرایی مرکز


معاون اجرایی مرکز تحقیقات

- تهيه ليست نيازمندي‌هاي كتابخانه‌اي و انعكاس به مبادي مربوطه و پيگيري جهت تأمين آنها.

- اجرا و هدايت كليه فعاليت‌هاي آموزشي

- اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري .

- تهيه گزارشات لازم و ضروري به مقام مافوق .

- نظارت بر امور اداری و مالی .

- برنامه ريزی و نظارت بر اجرای کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت

- بررسی نيازهای تجهيزاتی و اعلام نياز به رئيس مرکز

- برنامه ريزی و نظارت برسمينارها، کنگره ها و کنفرانس ها

- گزارش فعاليت اعضاء در پايان هر 6 ماه به رئيس مرکز

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...