يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

« به وب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی خوش آمدید »

شورای مرکزی


شورای مرکزی

ساختار:

بند یک: شورای مرکزی شامل مسئولین واحدها، دبیر و سرپرست کمیته می باشد.

شرح وظایف:

بند یک: برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه امور علمی و اجرائی کمیته

بند دو: جمع آوری و بررسی پیشنهادات و آراء صاحب نظران در خصوص توسعه و ترقی کمی و کیفی پژهش

 

 

نام و نام و خانوادگی

استاد (رتبه علمی)

دانشجو (رشته تحصیلی)

مهندس محمد امین یونسی

مربی

 

علیرضا منعمی

 

پزشکی

مرتضی بهنام فر

 

پزشکی

شیرین حیدری

 

پزشکی

سیده بیتا موسوی

 

پزشکی

سید امیر رضائیان

 

پزشکی

علی الهی نیا

 

بهداشت حرفه ای

تابان عرفان نیا

 

بهداشت عمومی

آیگین وکیلی

 

دندانپزشکی

مهری علی آبادی

 

مامایی

 
جستجو
جلسه کمیته (۹۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...