فرم ها
دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی منتخب ونمونه دانشگاه
دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی منتخب ونمونه دانشگاه

فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه
فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه

فرم درخواست ترفیع پایه اعضای هیات علمی
فرم درخواست ترفیع پایه اعضای هیات علمی

فرم تجدید نظر کارکرد آموزشی پایه
فرم تجدید نظر کارکرد آموزشی پایه

فرم تجدید نظر کارکرد آموزشی بالینی
فرم تجدید نظر کارکرد آموزشی بالینی

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...