مدیریت

433

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا بشارتی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی ميكروبيولوژي

سمت: مدیر امور هیأت علمی دانشگاه

سنوات خدمت: 19سال

شماره تماس: 31511239

Gmail: besharati313@gmail.com

سوابق کاری:

- هیأت علمی دانشکده پزشکی

- مدیر حوزه ریاست دانشگاه

- معاون دانشکده پرستاری و بهداشت

- مدیر امور فرهنگی

- مدیر امور دانشجویی

- مدیر امور آزمایشگاه

شرح وظایف:

 • مدیریت ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیأت علمی
 • پیگیری نیاز دانشگاه به اعضای هیأت علمی تعهدات قانونی
 • ساماندهی و تسریع در انجام امور مرتبط با اعضای هیأت علمی
 • مديريت فرآيند کمیته ترفیع پایه دانشگاه و سایر اقدامات مقتضی
 • پیگیری و درخواست پیشرفت تحصیلی و علمی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و كنترل قراردادهاي حق التدريس اعضای هيأت علمي دانشگاه
 • ابلاغ و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع
 • بررسی اعلام نیاز متقاضیان تعهدات نظام (نحوه تأمین) و اعلام به وزارت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی امور هیأت علمی در راستای اهداف دانشگاه
 • مديريت فرآيند ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی و تشکیل جلسات مربوط به آن
 • مکاتبه و بررسی مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی بر اساس قوانین و مقررات
 • راه اندازي سيستم هاي مكانيزه درامورمختلف اعضاء هيات علمي(ترفيع، ارتقاء، ارزشيابي، حق التدريس و ... )
 • بررسي و تحلیل آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با امور مختلف اعضای هيات علمي و ارائه پيشنهادات لازم
 • نظارت بر روند تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و به روز نگه داشتن آخرین آمار و اطلاعات اعضای هیأت علمی
 • انجام ساير امور مربوط به اعضای هيأت علمي از سوي مقام مافوقاز مجموع 5 رأی

فاقد نظر