دانشجویان جدید الورود

مشاهده اطلاعات بیشتر

درباره ما

ویدئو معرفی

تماس با ما

شماره های تماس :32297096 - 0583
بجنورد- خیابان شهریار- ضلع جنوبی بیمارستان امام علی(ع) - دانشکده پرستاری
کد پستی : 9417694811
پست الکترونیکی : http://nurse.info@nkums.ac.ir