معرفی دفتر استعداد درخشان

248 ٨:٠ ق.ظ

یکی از وظایف اصلی دانشگاه که به عنوان یک نکته قوت محسوب می‌شود و آموزش دانشگاه با تمرکز بر آن در نظر دارد کارکرد مطلوب‌تری در توسعه سلامت و پزشکی ارائه نماید، توجه به استعدادهای درخشان و نخبه پروری است که علاوه بر تامین بدنه کارشناسی قوی و مطمئن در حیطه سلامت و پزشکی بتواند سیستم های خبره ای را ایجاد نماید. موتور محركه جوامع پرشتاب، نخبگان و انسان‌هاي باهوش هستند و ارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای که با تراوشات ذهنی، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می‌دهند. دفاتر استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسان‌هایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند، برای انان که می‌خواهند نشان دهند که ما می توانیم. واحد استعداد درخشان شاخه‌اي از مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه مي باشد كه براي اولين بار در سال 1385 تأسيس گرديد و در ابتدا با تدوین آیین نامه داخلی فعالیت نمود و هم اکنون فعالیت‌های خود را با پوشش 100 درصدی آیین نامه‌های وزارت متبوع ادامه می‌دهد.

 هدف کلی این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می‌باشد تا با فراهم نمودن فرصت حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان به وجود آورد.

 

اهداف

 • گسترش روحیه کسب علم و دانش در دانشجویان
 • تربیت پژوهشگر و محقق در راستای اولویتهای اصلی نظام
 • تربیت افراد شایسته و توانمند در زمینه مدیریت نظام سلامت
 • توجه بیشتر به تفاوت های فردی و فراهم ساختن موجبات پرورش استعدادهای دانشجویان
 • شناسايي ، سازماندهي و حمايت از دانشجويان استعداد درخشان 
 • کوشش در راستاي رشد و پویایی دانشجویان استعداد درخشان 
 • کوشش در راستاي ارتقاء کيفي سطح آموزش با همکاري دانشجويان استعداد درخشان

 

وظایف

 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCدانشگاه طبق برنامه تنظیمی
 • برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد استعداد درخشان در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه
 • شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه
 • طراحی بانک اطلاعات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
 • برگزاری نشست با نمایندگان دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان
 • اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
 • تهیه منابع علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان
 • برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و توانمند سازی ویژه دانشجویان استعداد درخشان شامل کامپیوتر، زبان انگلیسی
 • برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان با هماهنگی با واحد المپیاد EDCدانشگاه شامل حل مسئله، کارگاه گروi
 • همکاری و تعامل با معاونت پژوهشی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر برتر

از مجموع 2 رأی

فاقد نظر