• اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی

  • تالار های گفتگو
اطلاعیه ها اطلاعات آماری آخرین ارسال
پرسش و پاسخ های متداول
توسط کاربر اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی
6 ارسال
20143 بازدید
توسط جواد حیدرپور 2
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٨.٣٠ صبح
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
پرسش و پاسخ

مدیر تالار : کاربر اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی
1 بحث
6 ارسال
توسط کاربر بازدید کننده
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٨.٣١ صبح
بیان مشکلات تغذیه

مدیر تالار : کاربر اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
کافی نت خوابگاه ها

مدیر تالار : کاربر اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی