• معاونت آموزشی دانشگاه

  • تالار های گفتگو
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
میزان رضایت از خدمت رسانی معاونت آموزشی
میزان رضایت شما از مراجعه به معاونت آموزشی و پاسخگویی و خدمت رسانی کارکنان بخش های مختلف این معاونت چقدر است؟
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
سایت معاونت آموزشی دانشگاه
کاربران عزیز می توانند در این تالار به بحث و گفتگو در رابطه با بهتر شدن و مفیدتر شدن سایت معاونت آموزشی دانشگاه بپردازند.
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
روش های نوین تدریس
در این تالار اعضای هیات علمی به بحث و تبادل نظر در زمینه انواع روش های نوین تدریس می پردازند.
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
دانشجویان استعداد درخشان
در این تالار دانشجویان در مورد شرایط احراز دانشجوی استعداد درخشان، امتیازات و تسهیلاتی که دانشجویان استعداد درخشان می توانند استفاده نمایند صحبت می کنند.
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
نظرات و پیشنهادات خود را با توجه به بسته تحول و نوآوری که در سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارائه شده است می توانید در اینجا مطرح کنید.
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
نظرسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص کارگاه های آموزشی
اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دوره ها و کارگاه های آموزشی در این تالار مطرح نمایند.
مدیر تالار : معاونت آموزشی دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی