• معاونت بهداشت دانشگاه (خانم عظیمی)

  • تالار های گفتگو
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
دستورالعمل های حوزه بهداشت در طرح پزشک خانواده

مدیر تالار : معاونت بهداشت دانشگاه
3 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
برنامه عملیاتی سال 1394 در شهرستان های تابعه

مدیر تالار : معاونت بهداشت دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
اعلام نیاز سنجی آموزشی واحدهای ستادی در سال 94

مدیر تالار : معاونت بهداشت دانشگاه
1 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
برنامه ملی هفته سلامت

مدیر تالار : معاونت بهداشت دانشگاه
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
تالار های گفتگو معلق شده و یا نیازمند رمز عبور اطلاعات آماری آخرین ارسال
تالار گفتگوی معاونت بهداشتی - معلق شده
توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
مدیر تالار : معاونت بهداشت دانشگاه, میلاد قاضی زاده
1 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی