• سامانه نوبت دهی دانشگاه

  • نوبت دهی کلینیک های ویژه و درمانگاه های تخصصی دانشگاه
مباحث تالار اطلاعات آماری آخرین ارسال
نحوه نوبت دهی کلینیک ها
توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
31 ارسال
15757 بازدید
توسط کاربر بازدید کننده
٤ دی ١٤٠١، ٨.٣١ صبح