• بیماری های مغز و اعصاب

  • جراحی بیماریهای مغز و اعصاب
3# بوسیله بیمارستان امام علی (ع)
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٤٢ عصر
29244 مورد
جراحی بیماریهای مغز و اعصاب
جراحی مغز و اعصاب یک رشته‌ی پزشکی است در رابطه با پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالاتی که بر هر بخش از دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، اعصاب پیرامونی و دستگاه عروق مغزی خارج از جمجمه تاثیر گذار است
بوسیله بازدید کننده تالار
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٤٤ عصر
من درد دارم
پاسخ :
بوسیله فرهاد راهبریان
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٤٥ عصر
بیشتر دقت کن
بوسیله بازدید کننده تالار
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٥٢ عصر
ssss
پاسخ :
بوسیله فرهاد راهبریان
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٥٣ عصر
ssss11111111111

sds

بوسیله بازدید کننده تالار
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٤.٢٥ عصر
dsdsd
پاسخ :
بوسیله فرهاد راهبریان
١٥ بهمن ١٣٩٣، ١٤.٢٦ عصر
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa