• به نظر شما معیار های درست انتخاب همسر چیست؟

  • معیار های انتخاب همسر
30# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.١٧ صبح
8766 مورد
معیار های انتخاب همسر
معیار های انتخاب همسر
36# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.١٩ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست
37# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.٢٠ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست
38# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.٢٠ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست
1261# بوسیله محسن احمدی
٢٥ آبان ١٤٠٠، ١٧.٥٨ عصر
سلام. وقت بخیر. پیشنهاد میکنم اینجا (https://lovesradio.com/?p=5929)را بخونی. اما به نظر من صداقت و تربیت مناسب مهمترین ملاک ها هستند. بعد از اون اشتراکات فرهنگی و فکری خیلی مهم هستند. اگر دو نفر موضوعات مشترک زیادی نداشته باشن به مشکلات زیادی میخورن
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٥ آبان ١٤٠٠، ١٨.١٩ عصر
https://lovesradio.com/?p=5929
1263# بوسیله محسن احمدی
٢٥ آبان ١٤٠٠، ١٨.٢١ عصر
https://lovesradio.com/?p=5929