• برای تولید نامه اداری از چه مسیری باید استفاده کر...

  • آموزش تولید نامه اداری در نشخه 9.1 اتوماسیون اداری
بوسیله بازدید کننده تالار
١٨ آذر ١٣٩٤، ١٧.٣٣ عصر
8926 مورد
آموزش تولید نامه اداری در نشخه 9.1 اتوماسیون اداری
در نسخه جدید اگر شما قبلا پیشنوی نامه را تهیه کرده اید از لیست پیشنویسها گزینه ذخیره بعنوان مدرک جدید را انتخاب نمایید .در غیر اینصورت از گزینه ورود اطلاعات چهت تولید نامه استفاده نمایید.