• پرسش و پاسخ های متداول

39# بوسیله کاربر خوابگاه نرجس
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٢٦ صبح
8826 مورد
47# بوسیله (بی نام)
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٣١ صبح
غیر بومی
48# بوسیله (بی نام)
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٣٢ صبح
هزینه خوابگاه بصورت ترمی محاسبه می شود و بر حسب تراکم اتاق ها و طبق تعرفه وزارت بهداشت می باشد
49# بوسیله (بی نام)
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٣٣ صبح
ورود ساعت 20:30 و خروج ساعت 2 ساعت بعد از اذان صبح
50# بوسیله (بی نام)
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٣٤ صبح
1- یخچال 2- اتو 3- گاز
51# بوسیله (بی نام)
٢٣ آذر ١٣٩٤، ٩.٣٥ صبح
تراکم اتاق ها 6 نفره و 10 نفره می باشد.