• سوالات متداول

64# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٣ عصر
10279 مورد
60# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٤ عصر
خیر ، به دلیل محدودیت منابع تنها از طریق قرعه کشی دریافت کنندگان وام مشخص می شوند.
62# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٥ عصر
خیر تنها دانشجویان غیر بومی می توانند از خدمات خوابگاه استفاده نمایند.
63# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٦ عصر
بهتر است با مراجعه به وب سایت مدیریت نسبت به این عمل اقدام شود.
80# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٢٤ عصر
برای دریافت آخرین تغییرات با امور دانشجویی دانشکده خود هماهنگ شوید
81# بوسیله کاربر مدیریت دانشجویی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٢٥ عصر
خیر ، این خدمات رایگان می باشند