• سوالات متداول

65# بوسیله کاربر امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٤٢ عصر
9794 مورد
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٤٤ عصر
به کاپرداز
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٤٩ عصر
3 بار در سال می توان از این فرصت استفاده نمود.
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٤٩ عصر
بله ، فرم درخواست خرید و دریافت تأییدیه های لازم.
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٥١ عصر
بله ، می بایست فرم جابجایی توسط امین اموال تکمیل گردد.