• سوالات متداول

71# بوسیله کاربر مدیریت فرهنگی
٢٨ آذر ١٣٩٤، ٩.٣ صبح
8365 مورد
105# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٨ آذر ١٣٩٤، ٩.١٦ صبح
بله ، کارشناسان فرهنگی بصورت دوره ای در هر ترم جهت رفع مشکلات خوابگاه ها بازدید بعمل می آورند.