يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۴۶۷۱۴ مورد

واحد دانش آموختگان


 واحد دانش آموختگان :

این واحد یکی از واحدهاي زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که یکی از مهمترین وظایف آن اداره فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد.

به عبارت دیگر هردانشجو بعد از گذراندن کلیه واحدهاي درسی مصوب و طی مراحل آموزشی دوره تحصیلی، برابر مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي و بر اساس مقررات و آیین نامه هاي مربوطه ، فارغ التحصیلی دانش آموخته آن رشته تلقی می گردد.

از جمله وظایف دیگر این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه درخصوص اعلام دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از سهمیه مربوطه براي شرکت در آزمون ورودي مقاطع بالاتر

- ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان در پرتال دانش آموختگان وزارت متبوع

- معرفی فارغ التحصیلان مشمول مرد به حوزه نظام وظیفه

- صدور تاییدیه موقت تحصیلی جهت شروع طرح نیروي انسانی

- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

- صدور و تحویل مجوز تحویل مدارك ، دانشنامه و ریزنمرات

- صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی به محل استخدام دانش آموختگان

- صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به دانشگاه هاي دیگر براي پذیرفته شدگان در مقاطع بالاتر تحصیلی

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...