×
  • دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
برگزاری اردوی جهادی و خدمات رسانی سیار به ۱۷۴ نفر از اهالی منطقه پیربز

دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠ ۱۷

برگزاری اردوی جهادی و خدمات رسانی سیار به ۱۷۴ نفر از اهالی منطقه پیر...

روزگذشته ۲۰ نفر از متخصصان،کارشناسان و دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی با حضور در روستای پیربز در فاصله ۸۲ کیلومتری شهرستان بجنورد به ۱۷۴ نفر از اهالی منطقه در قالب اردوی جهادی خدمات درمانی ارائه دادند.
صوت و فیلم
درخواست پرستار از مردم

درخواست پرستار از مردم
یكشنبه ٧ آذر ١٤٠٠

درخواست پرستار از مردم

گزارش تصویری
دیدار سرپرست دانشگاه  با همکاران اورژانس 115

دیدار سرپرست دانشگاه با همکاران اورژانس 115
دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠

دیدار سرپرست دانشگاه با همکاران اورژانس 115