×
  • یكشنبه ٤ مهر ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
ایثار ادامه دارد...

ایثار ادامه دارد...
شنبه ٣ مهر ١٤٠٠

ایثار ادامه دارد...

گزارش تصویری
تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت
سه شنبه ١٦ شهریور ١٤٠٠

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به...