-

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۳۷۳۱۶۱ مورد

فرآیندها


نوع درخواست

فرم مربوطه

فرآیند انجام کار

آیین نامه مربوطه

اعلام دانش آموختگی

فرم تسويه حساب شماره 1

فرم تسویه حساب شماره 2 دانشجویان اقماری

فلوچارت شماره 1

فلوچارت شماره 2

قوانين و مقررات دانش آموختگان

وثیقه گذاری جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگی

-

فلوچارت شماره 1: گواهینامه موقت

فلوچارت شماره 2: دانشنامه

قوانين و مقررات دانش آموختگان

تأییدیه تحصیلی جهت استخدام

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

تفاهم نامه دانشگاه آزاد

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

درخواست گواهینامه موقت تحصیلی

فرم درخواست گواهینامه موقت

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

درخواست دانشنامه

فرم درخواست دانشنامه

فرم شماره 12 جهت کشورهای مورد نیاز

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

صدور المثنی مدارک دانش آموختگان

فرم1: استشهاد محلی

فرم2: تعهدنامه مفقودی گواهی موقت

فرم3: تعهدنامه مفقودی دانشنامه

- قوانين و مقررات دانش آموختگان

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...