-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۳۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۳۶۵ مورد

داروخانه


     مسئول فنی : خانم دکتر آسیه فیروزه مقدم    

          

                                        

 

وظایف مسئول فنی طبق آئین نامه داروخانه ها

 

مسئول فنی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم به رعایت ضوابط علمی و حرفه ای مربوط  می باشد.

1-    حضور فعال در داروخانه در ساعات تعیین شده مطابق آئین نامه

2-   کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط و امضا و ممهور نمودن آنها

3-   عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعلام شده از سوی وزارت و اراته راهنمایی دارویی جهت استفاده از آنها

4-   رعایت ضوابط  مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویز شده با ارائه توضیحات لازم و تحویل بهداشتی آنها

5-   بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جایگزینی اقلام در نسخ تجویزی پس از مشاوره با پزشک معالج

6-   اعمال نظارت بر شرایط نگهداری دراوها ، شکل ظاهری ٰ‌کیفیت فیزیکی و تاریخ مصرف و نحوه تدارک و عرضه داروها

7-   ساخت و ارائه دار وهای ترکیبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی و فنی بنحوی که مانع سایر وظایف قاننی وی نگردد.

8-   جلوگیری از دخالت افراد غیر ماز در امور فنی داروخانه

9-   استفاده از روپوش سفید با نصب پلاک مشخصات

10-       همکاری با بازرس یا بازرسان دانشگاه با وزارت

11-       اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه

12-       تکمیل و  ارسال پرشسنامه ها برای امور اطلاع رسانی و تحقیقاتی در ارتباط با برنامه تنظیم شده توسط وزارت

13-        اعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابر الگوی تعیین شده از طرف اداره کل دارو

 


 

کارشناسان داروخانه :

معصومه یزدانی

الناز ناوگی

سمانه شجاع بهار

 

 

شرح وظایف پرسنل داروخانه:

 

1-   پرینت کردن نسخ بخش به صورت جداگانه

2-   آماده کردن تک تک نسخ دارویی و تجهیزات

3-   تحویل داروهای آماده شده به نماینده بخش ها

4-   دریافت داروهای مرجوعی از بخش ها طبق پرینت کامپیوتری

5-    کنترل کلیه پرونده های    بخش ها جهت مطابقت داشتن دستور پزشک با گزارش پرستاری (از نظر مطابقت داشتن داروهای تحویلی به بخش با پرینت صورت حساب بیمه بابت کسورات دارویی) همچنین رسیدگی به چارت بیهوشی از نظر داروهای بیهوشی مصرفی اتاق عمل

6-    تنظیم نسخ سرپائی برای بیمه ها و تطبیق نسخ طیق لیست بیمه

7-   نگهداری داروهای مخدر در جای امن طبق دستور اداره مواد مخدر

8-   تنظیم درخواست ماهانه مواد مخدر از اداره مواد مخدر دانشگاه

9-   نگهداری نسخ و پوکه های مخدر در جای امن

10-       تحویل نسخ و پوکه طبق دفتر مخدر به دانشگاه و دریافت مواد مخدر طبق درخواست

11-       وارد کردن نسخ داروهای مخدر طبق مشخصات

12-       تحویل روزانه داروهای مخدر  به بخش ها بعد از کنترل پرونده بیماراز نظر(دستورپزشک اسم  و مشخصات بیمار تخت و شماره پرونده بیمار امضای پزشک نام دارو مخدر و دوز آن)

13-        کنترل شرایط نگهداری داروها از لحاظ دما و رطوبت

14-       تحویل گرفتن داروهای رسیده از شرکت های دارویی توسط انبار دار طبق فاکتور

15-        وارد کردن اقلام دارویی طبق فاکتور در کامپیوتر و صدور رسید ابنار و تحویل آن به کارپرداز

16-       وارد کردن  قیمت فروش داروها طبق فاکتورهای خریداری شده در کامپیوتر

17-       کنترل تاریخ مصرف دارو در قفسه داروها

 

 

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...