×
  • شنبه ٥ بهمن ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
پرستار

پرستار
چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨

پرستار

گزارش تصویری
مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٨

مراسم بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی