×
  • چهارشنبه ٥ تیر ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بسیج ملی کنترل فشارخون

بسیج ملی کنترل فشارخون
دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨

بسیج ملی کنترل فشارخون

گزارش تصویری
معدوم سازی ادوات مصرف قلیان

معدوم سازی ادوات مصرف قلیان
یكشنبه ٢ تیر ١٣٩٨

معدوم سازی ادوات مصرف قلیان