×
  • سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
معاونت درمان دانشگاه، خط مقدم خدمات رسانی به مردم در نظام سلامت است

دوشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ۶

معاونت درمان دانشگاه، خط مقدم خدمات رسانی به مردم در نظام سلامت است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در حوزه ارائه خدمات درمانی و سلامت محور به مردم، معاونت درمان در خط مقدم قرار دارد.
صوت و فیلم
معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)
چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه ان...

گزارش تصویری
بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث دانشکده دندانپزشکی بجنورد

بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث دانشکده دندانپزشکی ب...
سه شنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٨

بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث...