-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۴۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۵۳۸ مورد

تیم مدیریت آموزشی


      اعضا تیم مدیریت آموزشی بیمارستان بنت الهدی

 خانم دکتر زهره روهنده

  

  سرپرست بیمارستان

  

 آقای دکتر شاهین مافی نژاد

  معاون آموزشی بیمارستان

  رئیس بخشNICU

 خانم دکتر طوبی فرازمند

  رئیس بخش اورژانس 

  مدیرگروه زنان

  خانم دکتر منصوره برادران

  رئیس بخش رادیولوژی

 خانم دکتر عطیه کلاته

 رئیس بخش زنان

 خانم دکترصدیقه تقدیسی

  رئیس بخش جراحی , پست پارتوم

  خانم دکترطوبی فرازمند                                     

  رئیس بخش اتاق عمل

  آقای دکتر سجادیان فر              

  رئیس بخش آزمایشگاه

 خانم دکترخدیجه نصیری

  رئیس بخش LDR (1و2)

 خانم مهوان خداپرست

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان

 خانم حمیده محبی

 مدیر پرستاری بیمارستان

 
 

   شرح وظایف تیم مدیریت آموزش

 1. تهیه سند استراتژیک اهداف آموزشی بیمارستان با مشارکت تیم مدیرت آموزشی و هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی
 2. تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت سالیانه با درنظر گرفتن امتیاز بازآموزش
 3. شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 4. مشخص نمودن شاخص های برنامه ای، مسئول پایش و اندازه گیری و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت
 5. پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای
 6. تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی با مشارکت صاحبان فرایند بر اساس نتایج و تحلیل شاخص های عملکردی
 7. برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در بیمارستان
 8. ارزیابی مستمر نتایج تصمیمات کمیته های بیمارستانی از نظر دستیابی به اهداف و اثر بخش بودن آن ها
 9. بازدید مکرر از اجرای فرایندهای آموزشی
 10. نظارت بر هیئت علمی در امر آموزش و عملکرد فراگیران
 11. رسیدگی به تخلفات صحت عملکرد اعضای آموزشی
 12. تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات لازم و برقراری ارتباطات بین بخشی
 13. مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 14. همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 15. تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی رفاهی دانشجویان
 16. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی (ژورنال کلاب، کنفرانس و ...) و ارائه گزارش های لازم به معاون آموزشی بیمارستان
 17. اطلاع رسانی برنامه های آموزشی درمانی بخش به نحو مناسب
 18. برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان دربدو ورود جهت آشنایی با نحوه آموزش ومقررات بخش
 19. ارسال عملکرد آموزشی به معاونت آموزشی حداقل هر شش ماه ماه یکبار

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۸۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...