گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۹۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۹۸۳ مورد

تیم مدیریت آموزشی


      اعضا تیم مدیریت آموزشی بیمارستان بنت الهدی

 آقای دکتر شاهین مافی نژاد

  

  سرپرست بیمارستان

  رئیس بخش نوزادان NICU

 آقای دکترحجت الله احتشام منش

  معاون آموزشی بیمارستان

 خانم دکتر طوبی فرازمند

  رئیس بخش اورژانس 

  مدیرگروه زنان

  خانم دکتر منصوره برادران

  رئیس بخش رادیولوژی

 خانم دکتر عطیه کلاته

 رئیس بخش زنان

 خانم دکترصدیقه تقدیسی

  رئیس بخش جراحی

  خانم دکتر روهنده                                    

  رئیس بخش اتاق عمل

  آقای دکتر سجادیان فر              

  رئیس بخش آزمایشگاه

 خانم دکترخدیجه نصیری

  رئیس بخش LDR ها

 خانم مهوان خداپرست

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان

 خانم حمیده محبی

 مدیر پرستاری بیمارستان

 
 

   شرح وظایف تیم مدیریت آموزش

 1. تهیه سند استراتژیک اهداف آموزشی بیمارستان با مشارکت تیم مدیرت آموزشی و هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی
 2. تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت سالیانه با درنظر گرفتن امتیاز بازآموزش
 3. شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 4. مشخص نمودن شاخص های برنامه ای، مسئول پایش و اندازه گیری و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت
 5. پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای
 6. تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی با مشارکت صاحبان فرایند بر اساس نتایج و تحلیل شاخص های عملکردی
 7. برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در بیمارستان
 8. ارزیابی مستمر نتایج تصمیمات کمیته های بیمارستانی از نظر دستیابی به اهداف و اثر بخش بودن آن ها
 9. بازدید مکرر از اجرای فرایندهای آموزشی
 10. نظارت بر هیئت علمی در امر آموزش و عملکرد فراگیران
 11. رسیدگی به تخلفات صحت عملکرد اعضای آموزشی
 12. تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات لازم و برقراری ارتباطات بین بخشی
 13. مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 14. همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 15. تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی رفاهی دانشجویان
 16. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی (ژورنال کلاب، کنفرانس و ...) و ارائه گزارش های لازم به معاون آموزشی بیمارستان
 17. اطلاع رسانی برنامه های آموزشی درمانی بخش به نحو مناسب
 18. برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان دربدو ورود جهت آشنایی با نحوه آموزش ومقررات بخش
 19. ارسال عملکرد آموزشی به معاونت آموزشی حداقل هر شش ماه ماه یکبار

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۲۳ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۴۵۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...