-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۹۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۴۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۹۰۵ مورد

پرستار کنترل عفونت


خانم زکیه فخری

کارشناس پرستاری

شماره تماس : 4-05832236551  داخلی 155

 

*************************

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .

2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی .

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری , دانشجویان , و سایر کارکنان در صورت
لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایز آموزشی .

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها
برگزار می شود.

5- تشکیل پروند بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه
گزارش از موارد مثبت.

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل
عفونت بیمارستان .

7- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی .

8- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته
از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور .

9- تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه
واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور .

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص , تحقیق , کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در
همه گیری های بیمارستانی.

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی .جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۸۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...