-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۳۱ مورد

مسئول ایمنی


مسئول ایمنی بیمار : دکتر زهره روهنده

کارشناس ایمنی بیمارستان : خانم طاهره اردبیلی

شماره تلفن داخلی :205

شرح وظایف :

 

 • گزارش فعالیتها به مسئول فنی /ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخشها /واحد ها و اطلاع کلیه کارکنان از آن
 • هماهنگی با مسئول فنی/ایمنی بیمار در تمامی اقدامات
 • بازدیدهای برنامه ریزی شده با مشارکت مسئولان بخشها/واحدها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار
 • بررسی مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و ارجاع راهکارها بر مبنای آن
 • نیازسنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مربوط به ایمنی بیمار
 • انجام ممیزیهای دوره ای ایمنی بیمار
 • مشارکت در تدوین شاخصهای ایمنی بیمار
 • پایش شاخصهای ایمنی بیمار و گزارش نتایج و تحلیل دوره ای موانع بازدارنده به مسئول فنی/ایمنی بیمار
 • حضور و مشارکت فعال در کمیته ها به ویژه کمیته مرگ و میر، انتقال خون و ...
 • مشارکت در برنامه ریزی و ارتقاء گزارش وقایع ناخواسته
 • هماهنگی برای برگزاری جلسات تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته
 • مشارکت با واحدها/بخشهای مرتبط در زمینه اقدامات اصلاحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مشابه

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...