گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۰۸۲۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/١١ - ۲۵۰ مورد

تغذیه


مسئول تغذیه:

فاطمه رحمانی

کارشناس تغذیه

شماره تلفن:05832340444-05832340722

داخلی:107

  شرح وظایف کارشناس مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستانها :  
 

 

 
 

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

- تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا ....)

- نگهداری، پیاده‌سازی و اجرای دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط در سطح بیمارستان

- تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه‌ریز‌های مرتبط

- همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه

- همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن ارائه خدمات غذایی و تامین ایمنی کارکنان و محیط

- همکاری با سایر بخش‌های اجرایی از جمله اعضاء تیم درمنا، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی

- مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه‌ای

- شرکت در دوره‌های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت‌های مورد نیاز

- برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی تغذیه‌ای برای پرسنل بیمارستان با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان

- تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران

- سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، تدریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده، توزیع غذا و میان وعده‌ها

- تهیه شرح وظایف سراشپز، آشپز، کمک آشپز، متصدی توزیع غذا و ظرفشو و سایر پرسنل کمکی در مدیریت خدمات غذایی

- تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه‌ای و بهداشت

- تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه‌ای و بهداشت

- مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی

- نظارت بر نحوه رعایت الزامات و استانداردهای خدمات غذایی توسط پیمانکار (در صورتی که برون سپاری انجام گرفته است)

- اجرای استانداردهای اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان

- تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره‌ای در صورت نیاز

- جمع‌اوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت‌های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه‌ریزی‌های آتی

بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخوردهای دوره‌ای (ارائه گزارش-روند تغییر شاخص‌ها و ....) به معاونت درمان دانشگاه


جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۱۷۹ بازدید)
کرونا ویروس (۷۸۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...