گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های کل : ۸۰۸۳۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/١١ - ۲۵۰ مورد

بخش های بیمارستان


مسئول اورژانس:

دکتر امین گرجی زاده

متخصص جراحی عمومی

 

 

شــرح وظایـف مسئـول اورژانس

 

الف)جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

۱-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

۲- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

۳- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

۴- برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد های مراقبتی

۵-تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

۶-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)

۷-برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار /مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

۸-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ,استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ,وسایل وتجهیزات و آشنایی با ساير قسمتهاي مرکز

۹-برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ,خانواده و...(مراقبت از خود و توانبخشی و...)

۱۰-پیش بینی نیاز های واحد مربوطه از نظر امکانات ,تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

۱۱-برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

۱۲-برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب)سازماندهی :

۱-تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان,مددجویان /بیماران و...)

۲-برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقای سطح خدمات ارائه شده

۳-توجه به نیازهای کارکنان ,ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

۴-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

۵- انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

۶-ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

۷- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ,مددجویان /بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

۸-همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

۹-ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل :درخواستها ,وقایع غیر مترقبه ,حوادث ,کمبودها و نقایص ,نیازها و...)

۱۰-مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ,باز آموزی و...کارکنان

۱۱-مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوط

۱۲-مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری

۱۳-برپایی کنفرانسهای داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

۱۴- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاری

ج)هدایت و رهبری ,کنترل و نظارت وارزشیابی:

۱-کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه

۲- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق :بررسی رضایت مندی مددجویان ,بیماران همکاران و.../مشاهده /چک لیست /و...

۳-نظارت وارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان

۴- ارزشیابی اثر بخشی آموزشهای داده شده به کارکنان ,مددجویان /بیماران ,خانواده دانشجویان و...

سرپرستار اورژانس: 

مریم سهرابی

کارشناس پرستاری 

شرح وظایف سرپرستار اورژانس : 

  1. بررسی وضعیت موجود در بخش/ واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
  2. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
  3. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب( چک لیست، مشاهده و نظایر آن)
  4.  ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین ذیربط(حوادث و وقایع غیرمترقبه، کمبودها، نقایص و نیازها و نظایر آن)
  5.  ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
  6. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری بخش/ واحد
  7. مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتبار بخشی
  8. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه درخواست به مدیر خدمات پرستاری

جستجو
cpr در یک نگاه ... (۱۱۷۹ بازدید)
کرونا ویروس (۷۸۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...