سرکار خانم دکتر مهسا فخر زارعی


مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس دفتر پایش و مصرف فراورده های سلامت

 

شرح وظایف در معاونت غذا و دارو

كميته تجويز و مصرف منطقي دارو:

-تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

- ارائه بازخورد نتايج شاخص هاي تجويز و مصرف دارو و الگوي نسخه نويسي به گروه پزشکي (داروخانه ها، مراکز بهداشتي- درماني، بيمارستانها و ....)

- تعيين نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآيند تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش ميتني بر روش هاي علمي و آماري و نتايج حاصل از بررسي هاي نسخ و ارائه راهکاري مرتبط

-برگزاری دوره های اموزشی ویژه گروه پزشکی با موضوعات اطلاعات دارویی

-برگزاری دوره های اموزشی عمومی با موضوعات تجویز و مصرف منطقی دارو و فراورده های سلامت و مسمومیت دارویی جهت عموم مردم از طریق(چاپ پوستر ، پمفلت ، برنامه تلوزیونی ،رادیویی.......)

- نظارت بر تشکيل جلسات و اجراي مصوبات کميته تجویز و مصرف منطقی داروی استان بر اساس دستورالعمل کميته کشوري

 

 مركز اطلاع رساني داروها و سموم:

-پاسخگویی واحد اطلاع رسانی دارو و سموم با تلفن 190

- اطلاع رساني دارويي به عموم مردم و گروه پزشكي در زمينه نحوه مصرف، تداخلات دارويي، مصرف دارو در بارداري و شيردهي و

- آموزش در زمينه مصرف بهينه دارو و جلوگيري از رواج مصرف بي رويه آنها در سطح عموم مردم

- ارائه اطلاعات لازم و اوليه به مسمومين وهمراهان و كادر پزشكي در پيشگيري از عوارض سوء مسموميت ها

- جمع آوري و تجزيه و تحليل يافته هاي مركزاطلاع رساني دارو و سموم

- برگزاری دوره اموزشی تخصصی درمان مسمومیت های شایع

- برگزاری برنامه های هفته پیشگیری از مسمومیت ها در ابان ماه

-برگزاری طرح اماده باش نوروزی در ایام تعطیلات نوروز

 

مركز ADR (ثبت عوارض جانبي داروها) : 

- جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

- تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت،شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

- تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي در مراكز درماني ناشي از مصرف غير منطقي داروها و يا تداخلات دارويي

- ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کميته کشوري

- ارسال گزارشات فرم های زرد ADR به کمیته کشوری

 

جستجو
مصرف واکسن vaxigrip Tetra (۱۶۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...