جناب آقای یوسف علی یزدانی


نام و نام خانوادگی: یوسفعلی یزدانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

عنوان شغلی: انبار دار  

 

 

 

شرح وظایف در معاونت غذا و دارو:

-           مسئول انبار ادویه مخدر واحد دارو

-           تحویل و شمارش داروهای سفارش داده شده

-           ارائه و تحویل داروهای مخدر و تحت کنترل به بیماران ، مراکز ترک اعتیاد و بیمارستانها

-           انبار گردانی انبار مخدر بصورت ماهانه

جستجو
مصرف واکسن vaxigrip Tetra (۱۵۹۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...