يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۷۴۳ مورد

مقررات انتقال توأم با تغییر رشته


 انتقال توام با تغيير رشته 
 ماده 61) در صورتيكه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد ، تغيير رشته توام با انتقال بلا مانع است .
تبصره : تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال ، بلامانع است .
ماده62) دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص كروه آموزشي ،با دروس رشته جديد ، حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيزاز 12 كمتر نباشد .
تبصره 1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت . نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند . در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحد هاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه ، جمعا"به عنوان يك نيمسال مشروطي ، براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود .
تبصره 2: در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو ، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند ، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود .
ماده 63) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد .
ماده 64) چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد ، حد اكثر مدت مجازتحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود .

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...