-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۲۰ مورد

آشنایی اجمالی با واحدها و بخش های بیمارستان


 

سرپرست بیمارستان، مسئول فنی ، مسئول ایمنی   :دکترصدیقه تقدیسی متخصص زنان وزایمان،استادیار،عضوهیئت علمی 

--------------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت داخلی بیمارستان: مژگان بختیاری،لیسانس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیردفترپرستاری : حمیده محبی،کارشناس ارشدپرستاری مراقبتهای ویژه

--------------------------------------------------------------------------------------------

معاون آموزشی بیمارستان وقائم مقام مسئول فنی : دکترخدیجه نصیری،متخصص زنان وزایمان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوپروایزر آموزشی : مهوان خداپرست،فوق لیسانس پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاون پژوهشی: دکترشاهین مافی نژاد،فوق تخصص نوزادان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس پژوهش وکارشناس بهبودکیفیت: نرگس سفیدی ،کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئول بهبود کیفیت: نفیسه امینی،کارشناس ارشدپرستاری داخلی جراحی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: طاهره اردبیلی،کارشناس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس کنترل عفونت: زکیه فخری،کارشناس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوپروایزرآموزش سلامت هماهنگی: مژگان بختیاری،لیسانس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پرستارپیگیرآموزش سلامت: اعظم سعادتمند،کارشناس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روانشناس: عفت رضایی،کارشناس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مددکار : ام البنین صفی زاده،کارشناس روانشناس بالینی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس حقوق گیرنده خدمت وطرح تکریم ارباب رجوع: الهه ایزی،کارشناس پرستاری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس میزخدمت ،مدیریت خطروحوادث وبلایا: بتول گریوانی،کارشناس مامائی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رابط آتش نشانی : مسئول بخش 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تیم آتش نشانی: نگهبان ،خدمتگزار، تاسیسات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات عمومی : مهدی محمدزاده،کارشناس روانشناسی عمومی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************************

 

رییس بخش اورژانس : دکترطوبی فرازمند،متخصص زنان وزایمان وفلوشیپ ناباروری ,آی وی اف

****************************************************

رییس بخش جراحی :  دکترخدیجه نصیری،متخصص زنان وزایمان

****************************************************

رییس بخش زنان :  دکترعطیه کلاته ، فلوشیپ پریناتولوژی

****************************************************

رییس بخش پست پارتوم1 : دکترخدیجه نصیری ،متخصص زنان وزایمان

****************************************************

رییس بخش زایمان : دکترطیبه قاضوی،متخصص زنان وزایمان

***************************************************

رییس بخش پست پارتوم 2: دکترکتانه کاظمی،متخصص زنان وزایمان

****************************************************

رییس بخش نوزادان وNICU : دکترشاهین مافی نژاد،فوق تخصص نوزادان وپیرامون آن

*****************************************************

مسئول فنی بخش ناباروری : دکترطوبی فرازمند،متخصص زنان وزایمان وفلوشیپ ناباروری وآی وی اف

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...