-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۱۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۰۳۰ مورد

معرفی واحد


مسئول واحد : الهه ایزی

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس : 0583-2236551 داخلی 153

شرح وظایف

  • برنامه ريزي درخصوص پیاده سازی استاندارهای اعتبار بخشی و رعايت حقوق گيرندگان خدمت در راستاي منشورحقوق بيمار و حفظ حريم بيمار و ارتقاء رضایتمندی ایشان
  • بازدید میدانی از بخش های بالینی و واحدهای پاراکلینیکی و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
  • رضایت سنجی ازبیماران وارائه گزارش بصورت فصلی به مسئولین و تیم مدیریت اجرایی ومعاونت درمان بعد از تجزیه وتحلیل
  • رضایت سنجی ازهمراهان وارائه گزارش بصورت شش ماهه به مسئولین و تیم مدیریت اجرایی بعد از تجزیه وتحلیل
  • بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار بصورت فصلی و ارائه گزارش به مسئولین و تیم مدیریت اجرایی ومعاونت درمان بعد از تجزیه وتحلیل و نظارت بر نصب منشور حقوق بيماردر معرض ديد گيرندگان خدمت
  • تدوین خط مشی ودستور العمل وروش اجرایی حقوق گیرندگان خدمت وبازبینی سالانه


جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...