-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۹۸۳ مورد

بخش ناباروری


دکتر فرازمند متخصص زنان و فلوشیب ناباروری مسئول فنی مرکز ناباروری بیمارستان بنت الهدی

 

وظایف مسئول فنی مرکز ناباروری

1-حضور مستمر و فعال در مرکز در نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی

2-نظارت و احراز اطمینان از پذیرش و اراِئه خدمات درچارچوب سیاستهای تعیین شده وزارت ،توسط پزشکان وپیراپزشکان و سایر

3- کارکنان مرکز وابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقا سطح کیفی خدمات

4-بررسی و تایید صلاحیت کارکنان فنی هر یک از قسمت های مرکز بر اساس مواد این آیین نامه و ضوابط قانونی مربوطه

5-تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت های مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعت های تعیین شده

6-نظارت بر کیفیت و احراز اطمینان از کفایت و قابلیت مواد، تجهیزات و ملزومات پزشکی

7-ارتقا سطح کیفی خدمات درمانی و فوریت های پزشکی مطابق استانداردهای وزارت در قسمتهای مرتبط مرکز ناباروری

8-نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی به طور مستقل در کلیه قسمت ها و بررسی شرح حال و دستورهای

9-پزشکی مندرج در ان و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

10-نظارت بر حسن اجرای بخش نامه ها ،دستورالعمل ها و تعرفه های مصوب قانونی

11-ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس ،مدیر اجرایی و کارکنان و پیگیری انجام اقدامات اجرایی و درصورت تخطی موسس ،اعلام مراتب به معاونت ذیربط

 

12-رعایت و اعمال کلیه قوانین ،مقررات ،دستورالعمل های و موازین  علمی ،حقوقی ،اخلاقی و حرفه ای موضوع قوانین عمومی کشور 

13-ارائه گزارش مستمر فعالیت مرکز به تفکیک نوع خدمت بر اساس دستور العمل های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت متبوع

 

 

*خانم دکتر تنهایی کلاته سبز دکتر جنین شناس مرکز ناباروری

 

*خانم زهرا مقدسی کارشناس مامایی سرپرستار مرکز ناباروری

 

*شماره های تماس با مرکز  05832236551 الی 4  داخلی 162 و 190 و 208

 جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۸۷۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...