يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

وظایف و اختیارات


  • انجام ارتباطات درون و برون سازماني همچون آگاه ساختن مردم از پيشرفت و نتايج برنامه ها و فعاليتهاي دانشگاهي از طريق رسانه هاي جمعي

  • بررسي و تنظيم نظرات و آراء عمومي در رابطه با نحوه فعاليت دانشگاه بمنظور ارائه آنها به رئيس دانشگاه

  • مطالعه كليه جرايد، روزنامه ها و استخراج مطالب و مقالاتي كه مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با مسايل دانشگاه است

  • نظارت و كمك در تهيه مقدمات لازم جهت برگزاري جشنها، كنفرانسها، سمينارها، ملاقاتها و مسافرت مقامها، برگزاري جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ كاركنان با مسئولين

  • افكار سنجي مخاطبان

  • تهيه و تدوين اخبار، اطلاعيه ها، آگهي ها

  • صدور بيانيه و تهيه پاسخهاي لازم

  • برنامه ريزي هدايت

  • اجرا و نظارت بر فضا سازي تبليغاتي، انتشاراتي و نمايشگاهي

  • تهيه خبرنامه

جستجو
تقویم سلامت (۱۷۴۰ بازدید)
سمعی و بصری (۱۰۳۷ بازدید)
خبرنگاران (۸۵۹ بازدید)
تشریفات (۸۰۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...