• دانشکده دندانپزشکی کاربر ملیحه نادعلی

  • تالار های گفتگو
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
پرسش های متداول

مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
زیر تالار : آیا به همه دانشجویان وام تعلق می گیرد؟, آیا به همه دانشجویان خوابگاه تعلق می گیرد؟, آیا برای استفاده از خدمات کافی نت ها می بایست هزینه ای پرداخت نمود؟, برای بیان مشکلات تغذیه چه کاری باید انجام داد؟, بخش اطفال
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
کلینیک دندانپزشکی

مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
زیر تالار : پرسش های متداول
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
واحد بهداشتی دندانپزشکی

مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
زیر تالار : پرسش های متداول
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
واحد آموزش و پژوهش دندانپزشکی

مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
زیر تالار : پرسش های متداول
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
برای فعالیت در کانون های دانشجویی چکار باید کرد؟
مراجعه به وبسایت های مربوطه در مدیریت فرهنگی
مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
واحد دانشجویی فرهنگی دندانپزشکی

مدیر تالار : دانشکده دندانپزشکی
زیر تالار : پرسش های متداول
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی