جناب آقای محمد راه روح


نام و نام خانوادگی: محمد راه روح

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت اموزشی و برنامه ریزی

عنوان شغلی: کارشناس واحد مخدر

 

شرح وظایف در معاونت غذا و دارو:

صدور فاکتور جهت بیماران کانسری وکلیه واحد های تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها ،مراکز ترک اعتیاد ، شبکه های بهداشت و مراکز جراحی محدود

پذیرش بیماران صعب العلاج

بازدید از مراکز ترک اعتیاد بیمارستانها شبکه های بهداشت و مراکز جراحی محدودو بیمارن صعب العلاج

کنترل نسخ بیمارستان ها و دفاتر

جستجو
مصرف واکسن vaxigrip Tetra (۱۶۲۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...