گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۹۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۴۰۰ مورد

مدیر گروه


دکتر هادی خرسند زاک

متخصص بیماریهای اطفال 
سمت/ رتبه: استادیار
پست الکترونیک:   H.Khorsand@nkums.ac.ir 
تلفن تماس :(05832236551)

شرح وظايف :

1- تهيه برنامه هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه، براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.

2- ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاء گروه.

3- نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي و تاييد آن در سامانه ثبت كاركرد اعضاء هيات علمي.

4- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

5- تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

6- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات،پيشنهادات و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.

7- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

8- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده.

9- پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

10- ارزيابي كار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.جستجو
گلباران مزار شهدا (۴۷۵۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...