×
  • سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
توصیه های بهداشتی  دکتر انصاری رئیس نظام پزشکی به هم استانی های عزیز

توصیه های بهداشتی دکتر انصاری رئیس نظام پزشکی به هم استانی های ع...
چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

توصیه های بهداشتی دکتر انصاری رئیس نظام پزشک...

گزارش تصویری
آزمون استخدام نیروی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99

آزمون استخدام نیروی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99
پنج شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٩

آزمون استخدام نیروی قراردادی دانشگاه‌های علو...