×
  • سه شنبه ١٢ فروردین ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جوادلائمه جاجرم

جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جوادلائمه جاجرم
سه شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٨

جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جو...

گزارش تصویری
بازدید سرپرست دانشگاه از سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

بازدید سرپرست دانشگاه از سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت ح...
چهارشنبه ٦ فروردین ١٣٩٩

بازدید سرپرست دانشگاه از سازمان اورژانس پیش ...