×
  • یكشنبه ٥ بهمن ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
مدافعان سلامت را دریابیم

مدافعان سلامت را دریابیم
یكشنبه ٢٥ آبان ١٣٩٩

مدافعان سلامت را دریابیم

گزارش تصویری
سفر یک روزه خانم دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خراسان شمالی

سفر یک روزه خانم دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز...
سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩

عکاس:امید حسن نیا