×
  • یكشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی

دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجو...
شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساک...

گزارش تصویری
سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به استان خراسان شمالی

سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به استان خراسان شمال...
چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی...