-

به پورتال بیمارستان بنت الهدی بجنورد خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۱۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۸۰۷ مورد

دفتر توسعه آموزش بالینی


شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی

 1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروههای آموزشی ( ارائه مشاوره ومشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی ، از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح درس ، طرح دوره )
 2. همکاری در ارتقاء توانمندیهای اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 3. مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
 4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
 5. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش ( انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاءو توسعه روش های نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوری های نوین یادگیری ، مهارت های ارتباطی ، نیاز سنجی آموزشی و ... )
 6. مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضاء هیات علمی و جلب نظرات آنها
 7. تقویت و تجهیز کتابخانه و واحد توسعه با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیات علمی علاقمند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
 8. برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در
  فعالیت های واحد
 9. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروههای آموزشی


جستجو
گلباران مزار شهدا (۳۹۲۶ بازدید)
بازسازی بخش زایمان (۳۶۲۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...