يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۰۹۰۱۵ مورد

ترکیب اعضاء


تركيب اعضاء ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه/دانشكده :

1.رئيس دانشگاه (رئيس ستاد)        

2. معاون آموزشي

3. معاون دانشجويي

4. رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

5. مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (دبير ستاد)

6. مدير كل امور آموزشي دانشگاه

7.معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

8. رئيس اداره آموزش/آموزش عالي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

9. يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

10.دو نفر از نمايندگان دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

 

 دانشجویان تحت پوشش ستاد شاهد و ايثارگر :

دانشجوی شاهد و ا یثارگر به کلیه دانشجویان دانشگاهها و آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که در یکی از موارد زیر صدق کنند اطلاق می‌شود:
دانشجوی شاهد و ایثارگر بنابر بخشنامه های صادره به دانشجویی گفته می شود که دارای شرایط ذیل باشد.
1.فرزند شهید
2. همسر شهید
3. آزاده
4. جانبازان 25% به بالا
5. فرزند و همسر جابنازان 25% به بالا
6. فرزند و همسر آزاده
فرزند و همسر شهید، شهیده، مفقودالاثر، اسیر و جانبازان 70% به بالا به عنوان دانشجوی شاهد و دانشجویان جانباز و آزاده همچنین فرزندان و همسران آزادگان و جانبازان 25% به بالا و رزمنده‌ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد دانشجویان ایثارگر محسوب می‌شوند.جستجو
شکر ایزد (۱۶۰۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...