شرح وظایف مشاور رئيس در امور بانوان و خانواده


شرح وظایف مشاور رئیس در امور بانوان و خانواده :

  1. هماهنگی و همکاری با بخش های مختلف ستادی و سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه / دانشکده در جهت حمایت از برنامه های بهبود سلامت جسمی ، روحی ، روانی و اجتماعی زنان و کاهش مشکلات آنان
  2. هماهنگی و مشارکت در بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری ، روستایی و عشایری و ارزیابی و تعیین نیازهای اولویت دار
  3. مشارکت در تعیین اولویت های تحقیقاتی ، آموزشی و خدماتی سلامت زنان در سطح منطقه بر پایه نیازهای اولویت دار منطقه ای و سند توسعه استانی
  4. همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط در تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای و هماهنگی و جلب کمک های برون بخشی در سطح منطقه
  5. عضویت و حضور فعال در کمیته های مختلف دانشگاهی از جمله کمیته آموزشی ترویج زایمان ایمن و کمیته دانشگاهی مرگ مادر باردار و کمیته رفاهی ، به منظور مشارکت در تدوین طرح ها و برنامه های مربوط به سلامت زنان و خانواده
  6. تعامل و همکاری در راستای رفع مسائل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه / دانشکده ، زنان سرپرست خانوار ، دانشجویان دختر و ارائه راه کارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان با جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه ها و نهادهای مردمی
  7. تصمیم سازی ، تعامل و همکاری در اجرای برنامه های توانمند سازی زنان در زمینه های فرهنگی ، علمی ، مدیریتی و اجتماعی
    و گسترش خدمات مشاوره ای و توسعه مهارتها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه
  8. ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری به منظور مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای و استانی
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...