شرح وظایف


1- پیش بینی و برنامه ریزی جهت مناسبتهای مختلف با هماهنگی اینجانب

2- تعامل با رابطین امور بانوان دانشگاه جهت حسن اجرای برنامه های دفتر امور بانوان

3- هماهنگی و مشارکت در جمع آوری اطلاعات و یافته های مورد نیاز دفتر امور بانوان و خانواده

4- همکاری در اجرای برنامه های مرتبط در تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی ، روان ، اجتماعی ، معنوی زنان 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...